Disclaimer - Master Home Decorations
Mhd Loader

Disclaimer voor Master Home Decorations B.V.

Master Home Decorations B.V.( Kamer van Koophandel : 81974906 ), verleent u hierbij toegang tot de website www.masterhomedecorations.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Master Home Decorations B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Master Home Decorations B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Master Home Decorations B.V.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Master Home Decorations B.V.. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derde kan Master Home Decorations B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Master Home Decorations B.V.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.